Borzymin 86 | Rypin

ZAKŁAD
HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNY
STAL-POL

Zakład Handlowo-Usługowo-Produkcyjny "Stal-Pol" jest firmą rodzinną działającą na rynku od 1985 roku. Na początku działalności wyposażenie firmy stanowiła jedna zgrzewarka, obecnie posiadamy bogaty park maszynowy.

W ciągu 25 lat działalności nasza firma zrealizowała inwestycje budujące pozycję przedsiębiorstwa oraz pozyskała kontrahentów, co umożliwiło dynamiczny rozwój firmy oraz poszerzenie zasięgu działalności. W najbliższym czasie firma planuje dalszy rozwój oraz ekspansję terytorialną co jeszcze bardziej umocni naszą pozycję na rynku ogólnopolskim.

Wyroby z drutu – woj. kujawsko-pomorskie

Firma ZH-U-P „STAL-POL” uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację projektu „Budowa hali produkcyjnej i zakup maszyny produkcyjnej w miejscowości Borzymin” Nr RPKP.05.02.01 - 04 - 200/08 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Poddziałania 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2007-2013.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty.